Prodávající: CAESAR CRYSTAL BOHEMIAE, a.s., Josefodol 2, 582 91 Světlá nad Sázavou, Česká republika

IČ: 25276581
DIČ: CZ25276581
Tel.: +420 569 469 315, +420 569 469 320
Fax: +420 569 456 205
E-mail: info@caesar-crystal.cz

Kupující: Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která řádně vyplní a odešle objednávkový formulář obchodu. O přijetí objednávky je kupující automaticky informován prostřednictvím e-mailu.

Informace o zboží

Vyrábíme ručně foukaný i broušený 24% olovnatý křišťál. 80% naší výroby se zaměřuje na zakázkovou výrobu. Dodací období je v rozmezí 3 dnů - 6 měsíců, záleží především na objednaném množství a volbě barev a dostupnosti hotových výrobků skladem a na dostupnosti hotových polotovarů a v neposlední řadě na pořadí zrovna tavených barev.

Kupní smlouva

Odesláním objednávky a informací od prodávajícího o jejím přijetí je mezi prodávajícím a odběratelem uzavřena kupní smlouva týkající se zboží specifikovaného v objednávce.

Je-li zadána objednávka do výroby, požadujeme zálohu, která je stanovena dle dohody s každým zákazníkem individuálně, přičemž nejnižší sazba je 50 %.

Minimální množství pro zadání objednávky do výroby je 10 – 15 kusů od každé položky. Kupující je povinen uhradit a odebrat nadprodukci a případnou druhou kvalitu.

Nabízíme také možnost nákupu z našeho velkoobchodního skladu.

Naše ceny jsou ex works a vycházejí z české měny. Měníme korunové ceny jednou ročně dle nákladů na výrobu.

EUR a USD ceny jsou stanoveny podle aktuálního měnového kurzu. Platbu za zboží požadujeme vždy před expedicí.

Po objednání výrobků z našeho velkoobchodního skladu je třeba 1 – 6 pracovních dnů na zabalení a vyřízení celních dokumentů, i zde záleží  na množství.

Poškození a ztráta je rizikem kupujícího. Proto doporučujeme sjednat přepravu i s pojištěním.

Odstoupení od smlouvy

Kupující je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit vrácením nepoškozeného, kompletního, nepoužívaného zboží nejpozději do 14 dnů od převzetí předmětu koupě, přičemž za rozhodující je považováno datum odeslání vráceného zboží.

Čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení běží ode dne převzetí zboží. Kupující odstupuje od smlouvy prostřednictvím řádného vyplnění a odeslání formuláře pro odstoupení od smlouvy. Formulář pro odstoupení od smlouvy je ke stažení zde.

V případě odstoupení od smlouvy ponese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.

Prodávající nejpozději do 14 dnů vrátí přijaté peněžní prostředky stejným způsobem, jakým je od kupujícího přijal. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Nevyžádané zásilky na dobírku nelze přijímat. Obecná úprava odstoupení od kupní smlouvy je obsažena v ustanoveních Občanského zákoníku.

Záruční lhůta, reklamace

Na všechny dodávané výrobky se vztahuje záruka na vady materiálu, funkci nebo zpracování, a to v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží objednávky. Reklamace jsou v souladu se zákonem 634/1992Sb. Řešeny, pokud možno výměnou reklamovaného výrobku za nový. Reklamované zboží je nutno spolu s kopií faktury zaslat na adresu nakupujícího. V případě, že nelze reklamaci úspěšně vyřešit, je možno vybrat si jiný výrobek v odpovídající ceně, nebo bude vrácena kupní cena. Náhrada reklamovaného zboží novým výrobkem, nebo penězi, bude vyřízena pokud možno obratem, nejpozději však do 30 dnů. Pokud by odběratel nebyl spokojen s postupem dodavatele při řešení reklamace, nebo vrácení zboží, má možnost požádat o pomoc ve smyslu novely zákona 634/1992Sb. platné od 1.2.2016 orgány České obchodní inspekce. Informace o postupu při poskytování pomoci v rámci ochrany spotřebitele ve věci mimosoudního řešení spotřebitelských sporů lze získat na webové stránce České obchodní inspekce www.coi.cz nebo na adrese Česká obchodní inspekce, Štěpánská 44, Praha.

Cena zboží, náklady na dopravu

Cena objednaného zboží včetně DPH je uvedena u každého zboží vč. DPH.

Náklady na dopravu a související náklady jsou zahrnuty v ceně výrobků, není-li u výrobku uvedeno jinak. Cena za standardní balení je již zahrnuta v ceně výrobku. Nabízíme také luxusní a na zakázku vyrobené balení za dodatečný příplatek.

Způsoby platby objednávky

Objednávku lze zaplatit buď převodním příkazem na účet prodávajícího, nebo platební kartou on-line.

Tyto obchodní podmínky platí od 1.12.2022.

CAESAR CRYSTAL
BOHEMIAE, a.s.

Josefodol 2, 582 91 Světlá nad Sázavou Czech Republic | Obchodní podmínky | Zpracování osobních údajů.

Traditional Bohemian crystal with 24% PbO (lead oxide) content, clear and colourcased crystal.

tel.: +420 569 469 320, e-mail: caesar@caesar-crystal.cz

Newsletter