CAESAR CRYSTAL BOHEMIAE, a.s. je pokračovatelem tradice kvalitní sklářské výroby ve sklárně Josefodol, která byla v roce 1861 založena brusičským mistrem Josefem Schreiberem v půvabném údolí říčky Sázavky a Zbožského potoku u města Světlá nad Sázavou na Českomoravské vrchovině.
 
Sama tradice výroby skla je však v Čechách mnohem starší. Velký rozkvět doznává české sklářství v druhé polovině 17. století, kdy začalo české sklo neúprosně zatlačovat benátské výrobky. Tento zápas trval téměř 2 staletí – zvítězil však v něm skvělý český křišťál, jenž byl zdoben broušením, rytím, řezáním a malováním. Kolem roku 1740 je v Čechách více jak 70 sklářských hutí a mnohonásobně více brusíren a rafinerií. 

Počátky sklářství v okolí Světlé nad Sázavou


HistorieNejstarší historicky doložená sklárna na Světelsku byla Hoglova huť, založená někdy v letech 1700-1712, později známá a proslulá pod jménem Dobrá Voda (Guttenbrunn). Nacházela se pouhé 4 km od dnešní sklárny CAESAR CRYSTAL BOHEMIAE v Josefodole v rozsáhlém lese. Sklářské hutě se stavěly nákladem vrchností nebo i skelmistrů na šlechtických panstvích tam, kde byly rozsáhlé lesy poskytující dostatek dřeva a nácházely se zdroje křemene, případně i vápence. Většinou měly tyto sklárny poměrně krátkou životnost, spotřebovaly totiž ve svém okolí prakticky všechno dřevo na palivo a potaš, a tak se skláři i se svými rodinami stěhovali zpravidla na nově zakládané hutě.

Výrobky Loukovské hutě, nacházející se stále na svahu kopce Melechova v místech dnešní osady Rohule vynikaly velmi dobrou kvalitou. V 50. letech 19. století, za skelmistra Františka Gerhardta, se loukovské sklo prodávalo do Vídně Schreiberovu obchodnímu domu (Josef Schreiber senior (*13.4.1819 Dub nad Moravou. +14.8.1879 Baden).

Založení sklárny v Josefodole

Schreiberův synovec Josef (*8.3.1835 Dub nad Moravou +17.11.1902 Velké Losiny) často jezdíval za obchodem do Čech, aby v různých sklárnách nakupoval sklo. Při tom často zavítal i na Světelsko a na Rohuli, aby od Gerhardta nakoupil sklo. Zdejší krajina a zvláště pak Gerhardtova hezká dcera Tereza (*10.8.1842 Palčice +30.12.1932 Rapotín) se Schreiberovi zalíbila a oženil se s ní. Schreiber pak zakoupil od šlechtice Štencla zkrachovalou papírnu, kterou přestavěl na brusírnu skla a v roce 1861 zde zahájil výrobu. Huť byla spuštěna do provozu v roce 1882. To byla první sklárna, kterou Schreiber v Čechách založil a pojmenoval ji „Josefsthal“ - Josefodol. Vyrábělo se zde v prvé řadě sklo určené k broušení, krom toho i jiné druhy, například sklo osvětlovací a také sklo opálové a přejímané.

Manželé Schreiberovi měli spolu 7 dětí. Z hlediska provázanosti sklářských rodů stojí za zmínku dcera Antonie Schreiberová, která si vzala za muže Franze Welze (*13.8.1850 +16.11.1924), jehož rodině patřila ona nejstarší sklárna v Dobré Vodě, založená před více než 300 lety. Onen Franz Welz byl přitom vnukem Josefa Riedla, majitele sklárny v Polubné (Polaun) v oblasti Desná v Jizerských horách. Historie sklárny v Josefodole je tedy přímo spojena se sklárnou Riedel Glass Works, světoznámým výrobcem skla do jehož skupiny patří i značky Nachtmann a Spiegelau.

V roce 1880 zakládá Josef Schreiber senior společnost J. Schreiber & Neffen (překlad: J Schreiber & Synovci), do které jsou zahrnuty i další jeho sklárny. V roce 1882 zaměstnává již cca 2000 dělníků a asi 100 kancelářských pracovníků. Firemní katalog obsahuje asi 3000 forem výrobků v 15 000 velikostech. Když Schreiber zemřel, měl celkem 13 skláren v chodu. Při zakládání skláren všude dosazoval odborníky ze Světelska, jejichž potomci jsou tam dodnes.

Rozvoj sklárny na přelomu 19. a 20. století

V roce 1870 se zúčastnil výstavy v St. Louis v Americe, kde zhlédl nový stroj pantograf, který zakoupil, nechal dovézt do Čech, kde dal zhotovit dalších 20 těchto strojů a začal jako jediný v Evropě vyrábět pantografovanou kalíškovinu. Tamtéž zakoupil první lisovací stroj „pérovku“, nechal v Rápotíně zhotovit několik těchto strojů a začal vyrábět lisované sklo, rovněž jako první v Evropě.

Kromě prodeje v celém Rakousko – Uhersku šel export výrobků z Josefodolu do Ameriky, Velké Británie, Německa, Nizozemska, Itálie, Rumunska, Srbska, Ruska, Turecka a Indie.

Sláva firmy J. Schreiber & Neffen je spojena s osudem Rakouska – Uherska, po první světové válce a po rozpadu Rakousko – Uherské monarchie dochází i ke ztrátě trhů a tím i k úpadku firmy J. Schreiber & Neffen. Po vyhlášení samostatnosti Československa 28.10.1918 vzniká Sklářský průmysl Josefodolský.

Z významných osobností světového jména působících ve sklárně v Josefodole nesmíme zapomenout na Ing. Karla Bačíka, známého ve světě spíše pod jménem Charles Bacik (http://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Bacik), jenž je zakladatelem sklárny Waterford Crystal.

HistorieCharles Bacik působil před druhou světovou válkou ve sklárně v Josefodole jako ředitel společnosti.  15.12.1937 zaniká společnost Sklářský průmysl Josefodolský a dochází k likvidaci. Společnost pak koupili bratři Čeněk a František Císařovi z Pavlova. K závodu Josefodol patřil potom Františkodol, Tasice, Pavlov. Karlov koupil v likvidaci Ing. Karel Bačík (Charles Bacik). Vzniká nová firma Sklárny a brusírny bratří Císařové, Josefodol. Po druhé světové válce dochází ke konfiskaci skláren jak bratřím Císařovým, tak i Karlu Bačíkovi.

Karel Bačík odchází do Irska, kde se zkušenostmi z Josefodolu a dalších skláren ze Světelska a za pomoci svého českého sklářského designera Miroslava Havla, který pro něj pracoval ve Světlé nad Sázavou, zakládá sklárnu Waterford Crystal. Světoznámý dekor Lismore sklárny Waterford byl navržen právě Miroslavem Havlem.

Po  znárodnění  sklárny ve prospěch státního podniku Bohemia a následující privatizací v roce 1994 byla přejmenována na CAESAR CRYSTAL dle posledních soukromých majitelů sklárny bratří Císařů (Caesar) k jejichž odkazu se nynější vlastníci hlásí.

V současné době je sklárna v Josefodole 100% českou společností.

 

Galerie z historie sklárny

Historie

Josef Schreiber senior (*1819 +1879)

Historie

Josef Schreiber junior in 1888 (*1835 +1902)

Historie

Terezie Schreiber (Gerhardt) (*1842 +1932)

Historie

Antonie Schreiber (*1859 +1928)

Historie

Pamětní list

Historie

Josef Schreiber v r. 1894

Historie

Wien 1873 Světová výstava (Weltausstellung) - stánek firmy (Stand der Firma)

 

CAESAR CRYSTAL
BOHEMIAE, a.s.

Josefodol 2, 582 91 Světlá nad Sázavou Czech Republic | Obchodní podmínky | Zpracování osobních údajů.

Traditional Bohemian crystal with 24% PbO (lead oxide) content, clear and colourcased crystal.

tel.: +420 569 469 320, e-mail: caesar@caesar-crystal.cz

Newsletter