Glassworks

TODAY / HISTORY

 

Okolí sklárny

CAESAR CRYSTAL BOHEMIAE, a.s. is a continuation of the quality glass manufacturing tradition of the Josefodol glassworks, which was established in 1861 by Viennese businessman Josef Schreiber. The factory is located in thencharming valley of the Sázavka River and Zbožský stream near to town of Světlá nad Sázavou in the Bohemian and Moravian highlands.

Okolí sklárny

 

 After the Second World War the company nationalization by the communists as a company of the state of Bohemia. When it was privatized in 1994 it was renamed to CAESAR CRYSTAL BOHEMIAE, a.s. after the last private owners of glassworks, the Caesar brothers, to whom the  present owners owe thier heritage.

In 1995, the Minister of Industry of Czech Republic awarded our company, as the very first glass form, the CZECH MADE brand. A prestigious recognition of the quality of our manufactured products.

The Josefodol glassworks produces hand blown and cut 24% PbO (lead oxide) crystal. The combination of old proven tradition with purely modern designs by our renowned artists (mainly by Zdeněk Kunst and Stanislav Machek) and by outside artists (e.g. Švarc, Exnar, Janák), we have created an exceptionally noble crystal beauty, typical for its place of origin. 

 

The cased crystal – pure crystal base of the product which is covered by a layer of coloured crystal during production at high temperature. During the grinding process this coloured layer is cut by industrial diamond blade and it created the unique effect of design by contrasting the color, crystal and light.

 

Galery of showroom

Vzorkovna Vzorkovna
Vzorkovna Vzorkovna
Vzorkovna Vzorkovna
Vzorkovna Vzorkovna
Vzorkovna Vzorkovna
Vzorkovna  Vzorkovna
Vzorkovna  
Projekt
TEMPEROVACÍ TECHNOLOGIE SKLA
je spolufinancován Evropskou unií.
Pořízení unikátní a úsporné technologie určené k temperování sklářských výrobků, která umožní významnou procesní
i produktovou inovaci výroby našich výrobků. Registrační číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_014/0005908.

Projekt
ZVÝŠENÍ EXPORTU SKLÁRNY CAESAR CRYSTAL BOHEMIAE
je spolufinancován Evropskou unií.
Prezentace firmy na zahraničních veletrzích. Cílem projektu je zvýšení exportu a nalezení nových zákazníků a trhů.
Registrační číslo projektu CZ.01.2.111/0.0/0.0/18_244/0018526.

Evropský fond pro regionální rozvoj
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnostEvropský fond pro regionální rozvoj
Investice do vaší budoucnosti
Tvorba www stránek Winternet

Login or register

Order in wholesale parts can only registered users.

Lost password

or

Register

Fill in the missing data!